Back to All Events

Kutsu vaatimusmäärittelyyn


Kutsu vaatimusmäärittelyyn

Kutsu vaatimusmäärittelyyn

Tule mukaan määrittelemään vaatimukset kaupunkien avoimelle IoT-alustalle ja varmista teknologioiden yhteentoimivuus. Ensi vaiheessa haemme kiinnostuneita osallistumaan haastatteluun tai vastaamaan kyselyyn.

Kaupunkien nykyiset IoT-alustat ja -laitteet eivät ole yhteensopivia. Toimittajakohtaisista järjestelmistä ja mittalaitteista kerättyä dataa ei voida täysimääräisesti hyödyntää. CityIoT-projekti kutsuu yritykset mukaan kehittämään kaupunkien langattomia palveluja ja tehokasta IoT-tiedon hyödyntämistä. Projektissa määritellään kaupungeille toimittajista riippumaton dataintegraatioalusta ja sen rajapintaehdot sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri. Hanke mahdollistaa toimittajakohtaisten siilojen murtamisen.

 

Mitä hyötyä yrityksellesi on osallistua CityIoT-projektiin?

  • Kaupungit investoivat lähitulevaisuudessa mm. kuituun, laitetiloihin, yksittäisiin järjestelmätesteihin ja muodostavat merkittävän asiakaskunnan.
  • Yritysten omien IoT-ratkaisujen ja käytössä olevien teknologioiden tarpeet ja vaatimukset huomioidaan kaupunkien avoimen dataintegraatioalustan vaatimustenmäärittelyssä.
  • Tampereelle ja Ouluun rakennettavat pilotympäristöt ovat yritysten käytettävissä mm. sensoriteknologioiden, verkkoratkaisujen ja omien tuotteiden testaukseen.
  • Yhteistyö eri toimialojen yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa synnyttää uusia tuoteideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Toimittajakohtaisten siilojen purkaminen mahdollistaa yritysten välisen yhteistyön ja tuotekehityksen.
  • Avoin IoT-alusta mahdollistaa pienten yritysten tarjota omia ratkaisuja osana isompaa kokonaisuutta.

IoT-alustan kehittämiseksi rakennetaan pilotympäristöt yritysten käyttöön. Oulussa pilotit keskittyvät IoT:n mahdollisuusien hyödyntämiseen rakennusten elinkaaren hallinnassa mukaan lukien rakennusvaihe ja ylläpito sekä poikkeustilanteiden seuranta. Tampereen pilottialueilla kaupungin ulkovalaisimet varustetaan tietoliikenneyhteyksillä, joka tarjoaa yrityksille madollisuuden testata erilaisia sensoriteknologioita ja verkkoratkaisuja.

Vaatimusten määrittelyyn osallistuminen ja pilotympäristöjen hyödyntäminen on yrityksille maksutonta.

EAKR-rahoitetussa projektissa ovat mukana Oulun ja Tampereen kaupungit, Tampereen Teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.
 

Ota yhteyttä

Tampereen teknillinen yliopisto harri.sten@tut.fi ja Oulun yliopisto pirjo.rousu@oulu.fi