Back to All Events

Kehitä kokeilemalla! aamukahvitilaisuus yrityksille

  • Valkean kokoustilat 4krs, 25 Isokatu Oulu, 90100 Finland (map)

Yritysten, kaupunkien ja oppilaitosten yhdessä kehittämiä ratkaisuja oppimisympäristöihin
ja kiinteistöjen hallintaan

Mukana 6Aika hankkeet CityIoT ja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

12.6.2019 kello 8.30–10.30
Valkean kokoustilat 4krs, Isokatu 25, 90100 Oulu Ilmoittautuminen 5.6. mennessä https://bit.ly/2ZSBqVP

OHJELMA

8.30 Aloitus ja aamukahvit

6Aika hankkeiden yrityksille tarjoamat mahdollisuudet kokeilla ja testata teknologiaa ja kehitteillä olevia ratkaisuja.

Kokeiluista saatuja oppeja osallistuneiden yritysten kertomana.

Case Ramboll Oy: Lumikuorman seuranta

Case Siili Solutions Oy: IoT oppimisympäristöjen tila- varauksessa ja käyttäjien vuorovaikutuksen tarkastelussa

Case Qridi Oy & Otava OY: Terve elämä - hyvinvoinnin oppimiskokonaisuus

Case Simua Startup: Tekoäly oppimisessa

10.30 Mahdollisuus verkostoitua ja tilaisuuden päätös


LISÄTIEDOT

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt (https://www.oppimisenuusiaika.fi/): Ville Lankinen, ville.lankinen@ouka.fi ja
Johanna Pihlajamaa, johanna.pihlajamaa@oamk.fi,
CityIoT -hanke (https://www.cityiot.fi/): Pirjo Rousu, pirjo.rousu@oulu.fi

Tilaisuus on osa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja CityIoT -hankkeita, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja ovat osa 6Aika-strategiaa.

Ensimmäisen tavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimis- ympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdolli- suuksia. Hankkeessa ovat mukana: Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkien digitalisaatiovalmiuksia määrittelemällä avoin dataintegraatioalusta ja sen rajapintaehdot, murtaa nykyiset toimitta- jakohtaiset siilot ja mahdollistaa eri lähteistä saatavan tiedon täysimääräinen hyödyntäminen. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Tampereen yliopisto.