Lisätietoa hankkeesta

 

6Aika

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) on 6Aika-hanke, jolle Uudenmaanliitto on myöntänyt rahoituksen EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori on Oulun yliopisto.

Hanke alkoi 1.9.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 654 044 euroa.

 

CityIoT:ssä tavoitteenamme on

 • Määritellä avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri

 • Määritellä järjestelmien rajapintaehdot

 • Rakentaa IoT-pilotointiympäristö

 • Aktivoida pk-yritykset mukaan hyödyntämään pilotympäristöä uusien tuotteiden kehittämisessä

 • Luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia IoT-tietoja hyödyntämällä

 • Edesauttaa uusien langattomien teknologioiden kehittymistä

 • Nopeuttaa "digiloikan" toteuttamista Suomessa.

 

CityIoT:stä saatavat hyödyt

 • Yritykset voivat pilotoida omia tuotteitaan ja saavat palautetta tuotekehityksen eri vaiheisiin.

 • Kaupungit pääsevät irti toimittajakohtaisista järjestelmistä ja kykenevät mm. laajemmin kilpailuttamaan hankintoja.

 • Kaupunkeihin syntyy langattomia palveluita ja kansainvälisiä edelläkävijäratkaisuja IoT:n hyödyntämiseksi.

 • Luodun arkkitehtuurin ympärille rakentuu aktiivinen kehittäjäekosysteemi, joka vahvistaa yritysten osaamista ja tukee uusien ratkaisujen kehittämistä.

 

 
Tavoitteenamme on rakentaa kansainvälisesti arvostettuja edelläkävijäkaupunkeja ja yrityksille uusia liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä referenssikohteita yritysten osaamisen esittelyyn.
 
 

Hankkeen materiaalia

IoT seminaari Oulussa 13.5.2019 Esitysmateriaali

Iltapäiväkahvitilaisuus yrityksille Oulussa 4.4.2019 Esitysmateriaali sekä Oulun kaupungin tarjouspyyntö.

Iltapäiväkahvitilaisuus yrityksille Oulussa 17.10.2018 Esitysmateriaali

Oulun tilakeskuksen ideasprintti: Ratkaisuja sisäilman laadun seurantaan ja energiatehokkuuteen. Esitysmateriaali

CityIoT aamukahvitilaisuus yritykislle Oulussa 27.3.2018. Esitysmateriaalit

CityIoT data-alustan vaatimusmäärittely -dokumentti

Työpaja Oulussa 19.12.2017: Oulun ja Tampereen kaupunkien avoimen IoT alustan vaatimusten määrittely. Esitysmateriaalit.

Nopeilla kokeiluilla vauhditetaan älykkäämmän Tampereen kaupunkiseudun kehittämistä -blogikirjoitus, Markku Niemi