6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta
CityIoT
cityiot.jpg
 
 

CityIoT – ratkaisuja kaupunkien digimurrokseen

Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

CityIoT hakee ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen. Kutsumme yrityksiä mukaan määrittelemään avoin dataintegraatioalusta kaupungeille ja kehittämään avoimen IoT-alustan mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja. 

Avoin IoT-rajapinta murtaa toimittajakohtaiset siilot ja mahdollistaa eri lähteistä saatavan tiedon täysimääräisen hyödyntämisen. Hankkeen pilottiympäristöt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä referenssikohteet osaamisen esittelyyn. 

Yritykset voivat hyötyä CityIoT-hankkeesta monella tapaa

  • Kaupungit investoivat lähitulevaisuudessa muun muassa kuituun, laitetiloihin, yksittäisiin järjestelmätesteihin ja muodostavat merkittävän asiakaskunnan.

  • Osallistumalla rajapintaehtojen vaatimustenmäärittelyyn, yritysten omien IoT-ratkaisujen ja käytössä olevien teknologioiden tarpeet ja vaatimukset huomioidaan.

  • Tampereelle ja Ouluun rakennettavat pilotympäristöt ovat yritysten käytettävissä muun muassa sensoriteknologioiden, verkkoratkaisujen ja omien tuotteiden testaukseen.

  • Yhteistyö eri toimialojen yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa synnyttää uusia tuoteideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Kaupunkien nykyisten järjestelmien toimittajakohtaisten siilojen purkaminen mahdollistaa yritysten välisen yhteistyön ja tuotekehityksen.

  • Avoimen rajapinnan myötä pienet yritykset voivat tarjota omia ratkaisuja osana isompaa kokonaisuutta.

CityIoT -esittelyvideo

 
 

Pilottiympäristöt

Rakennusten elinkaaren hallinta

Rakennusten elinkaaren hallinta ja mittaaminen

Oulussa pilotoidaan kiinteistöstä kerätyn datan hyödyntämistä rakennusten kunnossapidossa ja elinkaaren hallinnassa. Pilottikohteista kerätään dataa olemassa olevista ja pilottia varten asennettavista antureista toimijariippumattomaan IoT-alustaan.

Älykäs valaisinverkko

Älykäs valaisinverkko

Tampereella testataan toimintojen sensorointia osana yritysten IoT-palvelua. Pilotoinneissa hyödynnetään uusia, rakennettavia testikohteita ja jo olemassa olevia datalähteitä. Tampereen kaupunki tuottaa ja kerää tietoa, jota voidaan käsitellä hankkeessa kehitettävässä toimittajariippumattomassa IoT-alustassa.

 
 
 
 

Tulevat tapahtumat